2022 őszén lezajlott az „Összjáték” nevet viselő tanulástámogató programunk, mely elsősorban a Mozgásjavító EGYMI-ben foglalkoztatott, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) kollégák számára készült.
A tanagyag megírásában, a jelenléti alkalmak levezetésében, valamint az online platform létrehozásában az intézmény 10 szakembere vett részt, és mentorálással segítették a tanulás folyamatát. A tananyagok 4 lépcsőben kerültek bemutatásra (Diagnózisok, Tanítás-tanulás, Gondozási feladatok, Nevelési helyzetek). Az anyagok áttekintésére és a hozzájuk kapcsolódó feladatok megoldására a kurzus teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítottunk az egyének időbeosztásának, érdeklődésének megfelelően.

A képzés az egyre népszerűbb „blended learning” keretein belül valósult meg, és a jelentkezők száma meghaladta a 30 főt. A kidolgozására, megvalósítására fordított összeg 1.500.000 Ft volt, melyet alapítványunk 2021-ben, vissza nem térítendő támogatásként nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett FOF2021 nevezetű pályázaton.

Hálásan köszönjük a támogatásukat!